BanBatCheXe

Category - Bạt sản phẩm khác

Bạt sản phẩm khác

Bạt trùm hàng hoá

Bạt trùm hàng hoá

Bạt trùm hàng hoá Hàng hoá khi để trong nhà máy, nhà xưởng không thể tranh khỏi bụi bẩn, nước mưa hoặc các điều kiện ngoại cảnh tác động. Việc sử dụng màng niloong phủ hàng hoá chỉ mang giải pháp tình thế do không thể...